Nieuws


  • 27/4/2011
    Introductie van Publicatiedeurwaarder.nl

Introductie van Publicatiedeurwaarder.nl


Er kan door een gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder een betekening (uitreiking) van bijvoorbeeld een dagvaarding, vonnis, beschikking, dwangbevel of beslagstukken plaats moeten vinden via een zogenaamde “ openbare betekening”.

Degene voor wie zo’n stuk bestemd is, blijkt dan volgens de gemeentelijke basisadministratie “onvindbaar” te zijn.

Zo’n openbare betekening geschiedt conform de wettelijk voorgeschreven bepalingen:

  1. door middel van feitelijke uitreiking aan een ambtenaar bij de griffie van de rechtbank en
  2. door publicatie van een uittreksel van het uitgereikte stuk in een landelijk dagblad dan wel een dagblad dat verschijnt in de regio waar partijen zich bevinden.

Wat is er nieuw?
In aanvulling op die bestaande en voorgeschreven regelgeving wordt nu via www.publicatiedeurwaarder.nl op een voor Nederland uniek wijze een totaaloverzicht te geven van de publicaties van betekeningen van dagvaardingen, vonnissen, dwangbevelen, enz. van diverse deurwaarders in geheel Nederland.

Op dit moment is de site www.publicatiedeurwaarder.nl nog een aanvulling op en bestaat naast reeds vastgelegde (wettelijke) bepalingen.

Waarom?
Deze site beoogt in de eerste plaats een aanzienlijke kostenbesparing van de publicatie te bewerkstelligen. De op dit moment nog wettelijk verplichte “papieren publicatie” is immers flink duurder.

In de tweede plaats ontstaat er via deze site een centrale registratie van openbare betekeningen en is de reikwijdte via dit moderne digitale communicatiemiddel vele malen groter.

Hoe?
Volgens verschillende zoekcriteria en op laagdrempelige wijze wordt op de site een overzicht gegeven over het aanbod.

U hoeft niet meer elk dagblad na te pluizen om na te gaan of er ergens een openbare uitreiking heeft plaatsgevonden. Een paar klikken op de site www.publicatiedeurwaarder.nl is voldoende.

Snel zoeken kan door middel van en via een overzichtelijke rubricering van uiteenlopende zoekitems.

U treft alle benodigde informatie aan van de publicerende deurwaarder, zoals bijvoorbeeld adres- en emailgegevens. Zo kan men zich eenvoudig tot die deurwaarder wenden om als belanghebbende een afschrift van de betekening op te vragen.