Over publicatiedeurwaarder.nl

Algemeen:
Het komt met enige regelmaat voor dat de gerechtsdeurwaarder of een belastingdeurwaarder bijvoorbeeld een dagvaarding of beslagstukken (zgn. ambtelijke stukken) uit moet reiken (betekenen) aan iemand, waarvan na onderzoek is gebleken, dat diens woonplaats of werkelijk verblijf onbekend zijn.

De betekening van zo'n stuk geschiedt conform de wettelijke bepalingen:
  1. door middel van het uitreiken van het stuk aan het Parket van de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij een bepaald gerecht
    EN
  2. publicatie van een uittreksel van dat ambtelijk stuk in een landelijk dagblad of dagblad in de streek waar een bepaald gerecht zitting houdt.

Wat is er dan nieuw?
In aanvulling op de hiervoor geschetste bestaande en voorgeschreven regelgeving wordt nu via www.publicatiedeurwaarder.nl op een voor Nederland uniek wijze getracht een extra dimensie te geven aan het
bekendmaken van een uittreksel van dat ambtelijk stuk.

LET WEL:
De site www.publicatiedeurwaarder.nl is een aanvulling op en bestaat naast reeds vastgelegde (wettelijke) bepalingen rond het bekendmaken van uittreksels van ambtelijke stukken.

Waarom?
Op deze wijze wordt het mogelijk om meer aandacht te trekken voor het betekende ambtelijk stuk en het kan wellicht (en met name in de toekomst) een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor alle partijen.
Het is immers aanzienlijk goedkoper dan een papieren advertentie.

Hoe?
Volgens verschillende zoekcriteria en op laagdrempelige wijze wordt informatie gegeven over het aanbod van publicaties. Snel zoeken kan door middel van een overzichtelijke rubricering van de meest uiteenlopende publicaties.

U treft alle benodigde informatie aan van de gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder, zoals bijvoorbeeld adres- en emailgegevens.