Ambtelijke bekendmakingen

HOE GAAT EEN EXECUTORIALE VERKOOP NU EIGENLIJK IN ZIJN WERK?

Nadat door een gerechtsdeurwaarder of een deurwaarder van de Belastingdienst beslag is gelegd op roerende zaken (zoals bijvoorbeeld inboedel, auto’s, computers, kantoormeubilair, e.d.) kan het zijn, dat deze zaken openbaar moeten worden verkocht. Indien degene ten laste van wie het beslag is gelegd geen betaling doet van hetgeen waartoe hij of zij is veroordeeld, kan dus worden overgegaan tot de openbare executoriale verkoop van die zaken. Hoe gaat dat in z’n werk?

Biljet
De gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst zorgt dat er bij degene ten laste van wie de verkoop plaats gaat vinden een zogenaamd “biljet” wordt aangeplakt aan diens woning, kantoor- of winkel/bedrijfspand. Op dat biljet staat wat er verkocht zal gaan worden alsmede waar, wanneer en hoe laat dat plaats zal vinden. Verder staat erbij vanaf hoe laat het mogelijk is om de in beslag genomen en te verkopen roerende zaken te bezichtigen. Zo’n biljet moet volgens de wettelijke bepalingen ook bij de gemeente waar de verkoop geschiedt worden aangeplakt. Meestal komt zo’n biljet op het officiële publicatiebord van de gemeente in het gemeentehuis te hangen.

Publicatie van de veiling
Nadat deze zogeheten aanplakking heeft plaatsgevonden, kan de gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst ook overgaan tot de publicatie van deze openbare verkoop in een dagblad/krant. Ook hierin is door de wetgever voorzien. Op de dag van de verkoop gaat de gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst naar de plaats waar de openbare verkoop plaats zal vinden. Dat kan de woning of het bedrijfspand zijn, waar de in beslag genomen roerende zaken zich bevinden. Daar zijn dan ook belangstellenden aanwezig die voornemens zijn om een of meer in beslag genomen zaken te kopen.

Het bieden
De gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst begint met een zogenaamd openingsbod en vervolgens worden de zaken per opbod verkocht aan degene die uiteindelijk het meeste geboden heeft. Mocht er in de ogen van de verkopende deurwaarder te weinig geboden worden of er wordt géén bod gedaan, kan de deurwaarder de verkoop “opschorten”  en een nieuwe datum vaststellen. Betaling dient ter plaatse van de verkoping contant te geschieden. Tevens dient de koper zich te legitimeren. De koper betaalt het overeengekomen bedrag aan de verkopende deurwaarder en de koper neemt de zaken daar ter plaatse direct mee. De verkopende deurwaarder boekt het ontvangen bedrag of de ontvangen bedragen af op de openstaande schuld. Hiermee is de openbare verkoop ten einde gekomen.

VOORKOM DAT U VOOR NIETS NAAR EEN VEILING GAAT

Schuldenaars hebben tot zéér kort voor de aanvangstijd de mogelijkheid om een schuld te voldoen.  Dat kan betekenen dat terwijl 's-morgens de veiling nog doorgaat deze 's-middags geannuleerd is.
Voorkom ergernis, en kijk nog even naar de status vlak voordat u vertrekt. Wanneer een telefoonnummer is vermeld heeft u tevens de mogelijkheid om met de verkopende deurwaarder bellen.

Het team van Veilingdeurwaarder.nl